Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kombiterminal i Långås kan bli transportknut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att utreda byggandet av en kombiterminal för omlastning av gods mellan järnväg och landsväg i Långås.  Att bygga ett nytt elektrifierat industrispår över Smedjeholm till Falkenbergs hamn är däremot inte lägre aktuellt.

Kommunstyrelsen behandlade på tisdagen den utredning som gjorts kring framtidens godstransporter i Falkenberg. En konsultfirma har tittat på olika lösningar för en kombiterminal intill Västkustbanan och för industrispår till Falkenbergs centrum och hamn. Utredningen förordar en utbyggnad vid Långås, där järnvägen och motorvägen löper nära varandra, vilket innebär möjlighet till snabba omlastningar mellan trafikslagen. Där finns tillräckligt med mark och få boende som kan störas av verksamheten. Ett annat alternativ är Torabo, men det ligger sämre till i förhållande till vägar.

När det gäller industrispåret till centrum och hamnen ska det utredas vidare. I kommunstyrelsen uttryckte flera politiker åsikten att det bästa vore om man kunde slopa spåren helt och hållet. Därmed skulle hela den gamla bangården frigöras för andra verksamheter.

En ny kombiterminal och eventuella ombyggnader av väg- och gatunätet inne i staden är stora dyra investeringar. Orsaken till att det är kommunens som ska göra den satsningen är främst att ingen annan kommer att göra det.

-Det är en fråga om hållbar tillväxt, sade planchef Josefin Selander när hon presenterade utredningen för kommunstyrelsen.

Region Halland är beredd att bidra med 50 miljoner.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12