Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Detaljplan för fler hus i Morup

Fältet till vänster om vägen ska planläggas för nya tomter

Fältet till vänster om vägen ska planläggas för nya tomter

Ett område väster om väg 768 i Morup ska planläggas för bostäder. Kommunstyrelsen beslöt på tisdagen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga området.

Det är de privata markägarna som vill få möjlighet att exploatera delar av fastigheten Morup 6:15 för en- och tvåfamiljshus. För att en plan ska kunna göras måste de själv vara beredda att betala för arbetet.

I kommunstyrelsen ledde ärendet till en omröstning som slutade sju röster för planläggning och sex röster emot. För projektet talar bland annat att Morup är en nod som kommunen vill satsa på. Maken ligger nära skola och annan service, om än på andra sidan landsvägen. Emot planläggning tar just läget nära vägen med risk för buller och risker från trafiken. Det finns flera obebyggda kommunala villatomter i närheten.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12