Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Europeiskt inspirationsutbyte för en levande stadskärna 

Att kunna erbjuda en levande och välfungerande stadskärna har blivit allt viktigare för att skapa hållbar tillväxt. Som en del i sitt centrumutvecklande arbete har Falkenbergs kommun nu initierat ett europeiskt inspirationsutbyte på temat stadsplanering och invånardialog. Imorgon kommer ett tjugotal representanter från fyra europeiska mindre orter till Falkenberg för att inleda det nya samarbetet.

Planering i centrumgruppen

Med start imorgon kommer Falkenbergs kommun att vara värd för ett innovativt inspirationsutbyte på temat stadsplanering och invånardialog tillsammans med fyra andra mindre europeiska orter; Dubrovnik i Kroatien, Schouwen-Duiveland i Holland, Koege i Danmark och Ballymena på Nordirland.

Utbytet som är finansierat av EU går under det formella namnet EUPLETT som betyder European Urban Planning via Public participation and Local Empowerment in Networks and Twinning Towns. Tanken med utbytet är att få igång ett innovativt samarbete på europanivå som kan ge upphov till nya idéer och tankar i syfte att skapa levande stadskärnor.

- EU-utbytet är en del av en större centrumsatsning som vi gör i Falkenberg. Vi hoppas få in mer energi och inspiration i vårt sätt att planera vår plats, bli lite mer innovativa. Genom utbytet hoppas vi även kunna hitta nya och spännande sätt att jobba med invånarinflytande i vår stadsplanering. Vi i Falkenberg behöver bli bättre på att jobba tillsammans med våra företag och invånare, med ett särskilt fokus på våra ungdomar, när vi bygger och utvecklar Falkenberg, säger Catharina Rydberg-Lilja, VD för Falkenbergs Näringsliv som driver tillväxtfrågor på uppdrag av Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun är både initiativtagare och projektkoordinator i det nya EU-utbytet. Mötet i Falkenberg 11-14 mars är det första mötet inom projektet. Utbytet kommer att pågå under två år tom december 2015 med sex planerade gemensamma träffar. Två av dessa träffar kommer vara i Falkenberg, resten är uppdelade per deltagarort.   

Under de tre inledande dagarna i Falkenberg kommer deltagarorterna lägga grunden för det fortsatta samarbetet genom en rad inspirationsföreläsningar och workshops. Det blir även en stadsvandring genom Falkenbergs stad med guidning och efterföljande grupparbeten.

Med i utbytet för att representera Falkenberg är delar av kommunstyrelsen och kommunens centrumgrupp med företrädare från bland annat stadsbyggnadskontoret, ungdomssamordnare, kultur och fritidsförvaltningen, miljö och hälsa, kommunens näringslivsbolag och destinationsbolag samt Falkenbergs Innerstadsförening och fastighetsägarnätverket i Falkenberg.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12