Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Så här tänker sig LTN att Bacchus ska bebyggas

Stor enighet kring Bacchus-planen

Kommunstyrelsen har i full enighet sagt ja till den nya detaljplanen som ska förvandla Bacchushalvön vid Ätrans mynning till ett attraktivt bostadsområde med havsutsikt, småbåtshamn, handel och kontor med mera.

Nu återstår ett beslut i kommunfullmäktige innan planen och de avtal som hänger ihop med den är antagna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet var det flera ledamöter som uttalade hur nöjda de är med planen och den utbyggnad som nu kommer att kunna ske på den konstgjorda halvön i hamnen, där den gamla vin o spritfabriken hittills utgjort ett mindre vackert blickfång.

Enligt markägaren, norska LTN, planeras ungefär 550 nya lägenheter i området. Vidare ska en damm anläggas inne bland husen. Längst ut mot havet skapas utrymme för en småbåtshamn. De stora fabriksbyggnaderna, inklusive höglagret på strandsidan, ska bli kvar men kommer att döljas av nya hus. En bussgata kommer att löpa runt byggnaderna. Tills vidare ska idrottshallen, Kattegatthallen, vara kvar. Men LTN har rätt att köpa marken och ersätta hallen med bostäder om kommunen inte vill ha den kvar.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12