Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fel i utskick av resvaneenkät

Ett fel har upptäckts i utskicket av en resvaneundersökning, som Region Halland och Trafikverket genomför i samverkan med Falkenbergs kommun.

I slutet av förra veckan fick 2 140 personer, som skulle registrerat sina resor 3-5 mars, sina kuvert i brevlådan.

I fredags, den 28 februari, upptäcktes att Statistiska Centralbyrån (SCB), som svarar för det slumpvisa urvalet av respondenter och utskick, gjort fel i urvalet. Istället för att begränsa urvalet till personer i åldrarna 16-84 år (födda 1930-1997) har även barn och ungdomar upp till femton år fått enkäten (födda 1930-2013).

SCB har tagit på sig hela ansvaret för det inträffade och skickar nu en rättelse och ursäkt till de personer som fått enkäten.

SCB gör nu ett helt nytt urval om 15 000 personer med ny mätperiod 10 - 23 mars. Det innebär att de personer som tidigare fått enkäten kan kasta den.

Eventuella frågor kan ställas till

Marit Edqvist, Tel 019 – 17 69 30, Epost: enk@scb.se

Sidan uppdaterad: 2014-12-12