Oinloggad
Nyhet
Startsida Falkenbergs kommun
busstrafik

Falkenbergarnas resvanor kartläggs

Den här veckan skickas en enkät om resvanor ut till 15 000 slumpmässigt utvalda personer i Falkenbergs, Varberg, Hylte och Laholms kommuner. Avsändare är Region Halland i samverkan med Trafikverket och kommunerna.

Undersökningen innehåller frågor och en resdagbok som ska fyllas i utifrån ett specifikt mätdatum som står angiven på undersökningen.

Undersökningen mäter och ger svar på hur hallänningarna reser, med vilket färdsätt, när resorna görs, vart resorna går och varför man reser.

Om du har fått undersökningen är dina svar viktiga. Resultatet blir underlag för planering och beslut om framtida gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar i Halland.

Resultatet beräknas vara klart och presenteras i juni 2014. I slutrapporten finns också resultatet från resvaneundersökningarna i Halmstads och Kungsbackas kommuner, som nyligen har genomfört sina undersökningar. På så sätt får man ett underlag som representerar hela Halland. 

Kolla i posten och var med och påverka ditt Halland!

Sidan uppdaterad: 2014-12-12