Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Vindkraftsplan står fast

Sex fastighetsägare i närheten av Hällarps gård utanför Falkenberg har begärt att detaljplanen för tre planerade vindkraftverk på platsen ska upphävas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig dock avvisande till begäran, och föreslår att kommunstyrelsen gör detsamma. Det handlar om en detaljplan som fastställdes 2010. Enligt planbestämmelserna har den som ska bygga fem år på sig att sätta igång. Vindkraftverken ska byggas på åkermark, ganska när vindkraftspaken öster om E6. De får högst vara 150 meter höga.

Den aktuella planen antogs innan kommunens vindbruksplan antogs. Den ligger inte inom område som bedömts som särskilt lämpligt för vindkraft. De klagande fastighetsägarna har låtit göra en egen bullerutredning som visar att deras bostäder kan komma att störas av buller. De hänvisar också till fågellivet i sin ansökan om att få planen upphävd.

Dessa frågor tog kommunledningen ställning till då planen antogs.


Sidan uppdaterad: 2014-12-12