Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenberg stärker stadskärnan och rekryterar "Årets centrumutvecklare"

Det är en rutinerad och passionerad utvecklingsledare som Falkenbergs kommun nu rekryterar för att stärka centrum. Till våren tillträder Henrik Olsson sin tjänst med ett tydligt uppdrag: att leda, driva och samordna arbetet för att utveckla Falkenbergs stadskärna.

Henrik Olsson, Catharina Rydberg-Lilja, utvecklingsledare Falkenbergs stadskärna

Rekryteringen av Henrik Olsson är en viktig pusselbit i kommunens storsatsning på en attraktiv stad.

- Vi är många som brinner och arbetar för att utveckla Falkenbergs stadskärna och det finns en stor politisk enighet i denna fråga. Det krävs en stark och attraktiv stadskärna för att skapa hållbar tillväxt och det vi gör nu kommer att gynna hela Falkenbergs kommun, säger Catharina Rydberg-Lilja, VD i kommunens bolag Falkenbergs Näringsliv.

Tjänsten som utvecklingsledare för Falkenbergs stadskärna ingår i Falkenbergs Näringsliv som driver tillväxtfrågor på uppdrag av Falkenbergs kommun. Utvecklingsledaren kommer att ha i uppdrag att leda, driva och samordna utvecklingen av Falkenbergs stadskärna. Det innebär ett nära utbyte och samarbete med kommunens stadsplanerare och det nya destinationsbolaget. Samarbetet kommer även att innefatta den privata näringen med fastighetsägare, handel och övriga intressenter. Föreningen Falkenbergs Innerstad kommer även fortsättningsvis att driva medlemmarnas frågor som rör stadsmiljö, utbud och evenemang i centrum.

- Det vi gör nu är att tillföra en resurs till det gemensamma arbetet för att stärka Falkenberg. Vi ser att Henrik kan bidra med ny kunskap och kompetens. Han kommer även att kunna se till helheten, samla våra krafter och bidra med ny energi i de utvecklingsprocesser och projekt som vi har. Jag är enormt stolt över att det är just Henrik som vill leda oss i det detta arbete, säger Catharina Rydberg-Lilja.

Henrik Olsson jobbar sedan 2009 som centrumledare för Kungsbacka Innerstad. 2013 blev han utsedd till ”Årets centrumutvecklare” med en motivering som tydligt speglar Henrik som en utvecklande kraft: ”Henrik är kompetent, engagerad och driver med stor passion utvecklingen av Kungsbacka innerstad.” Falkenbergs nya utvecklingsledare är mycket aktiv i frågor som rör stadsplanering och centrumutveckling. Han har bland annat föreläst i Almedalen om betydelsen av att stärka kommunernas centrumutveckling genom en gemensam nationell stadspolitik. I och med rekryteringen av Henrik Olsson får Falkenberg en utvecklingsledare som både känner för och känner till Falkenberg.

- Jag har tillbringat mina barndomssomrar på Skrea Strand och är praktiskt taget uppvuxen i en badstuga. Därför känns det självklart extra kul och spännande med detta uppdrag. Jag tycker dessutom att Falkenberg tar sig an sin stadsutveckling på ett jättespännande sätt. Här kommer jag att få en aktiv roll i stadsplaneringen och kan tillsammans med andra påverka det offentliga rummet. I Falkenberg har man även varit tydlig med att man vill att kommunens invånare ska vara med i utvecklingsarbetet, vilket i sig är avgörande. Alla äger ju staden och det är tillsammans som vi skapar platsen. Jag brukar säga att kommunen har i uppdrag att förvalta staden åt sina medborgare, säger Henrik Olsson.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12