Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Höghus planläggs på Herting

Falkenbergs Bostads AB, Fabo, vill bygga ett bostadshus i ett flertal våning vid Fåborgsvägen på Herting. Huset är tänkt att bli trygghetsbostäder för äldre, som inte kan bo kvar i sina dåligt tillgängliga hus eller lägenheter i området.

Planerna har funnits länge men först nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit ett positivt beslut om att låta planlägga tomten. Den är idag obebyggd. Att bygga ett höghus i området, som i övrigt präglas av låga hus från 1950- och  60-talen, är kontroversiellt och strider mot kommunens dokument Stadens yttre årsringar. Men arbetsutskottet anser, liksom stadsbyggnadskontoret, att projektet i övrigt stämmer väl med kommunens bärande strategier kring bostadsbyggande.

Hur högt huset kan bli får avgöras i det kommande planarbetet. Fabo har ursprungligen skissat på 12 våningar, men så högt lär det inte bli.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelse för avgörande om det ska göras en ny detaljplan för kvareret Leken 1.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12