Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Plan för nya arenan klar för granskning

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för idrottsområdet på Kristineslätt, där den nya fotbollsarenan ska byggas, har nu kommit så långt att det är dags för en sista granskningsomgång.

Så här kan den nya arenan placeras

Så här kan den nya arenan placeras

Nästan hela området är sedan tidigare planlagt för idrott och fritidsändamål. Den nya planen innebär därför inte några radikala förändringar inom området. Fotbollsarenan ska byggas med framsidan, med två publikentréer, vänd mot parkeringen framför ishallen. Under läktaren kan också lokaler för olika idrottsinriktade verksamheter byggas, som mindre butiker, servering, gym m.m.

På den motsatta sidan av arenan blir det avskilda platser för spelarbussar, funktionärer och sändningsbussar för TV med mera. Fotbollsmatcher på högsta nivå spelas bara 15 gånger per år. Det är viktigt att området ser trevligt ut övriga tider på året, menar stadsbyggnadskontoret. Det ska man åstadkomma med planteringar, låga murar med mera.

När det kommer som mest publik till en match räcker inte parkeringsplatserna inom området till. En del åskådare kommer då att få söka parkering på lite längre avstånd. Starka strålkastare, mycket trafik och höga ljud kommer att verka störande för boende i närheten i samband med matcherna. Trafikbullret dämpas med bullervallar och plank.

Sedan kommunfullmäktige i början på nästa år tagit ställning till detaljplanen startar arbetet med att detaljprojektera anläggningen. I maj beräknas en kostnadskalkyl vara klar tillsammans med en situationsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände på tisdagen för sin del planförslaget för granskning, det vill säga utställning för berörda parter.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12