Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Plan för punkthus på Hjortsberg

FaBo planerar att bygga ett nytt bostadshus i 8-9 våningar nära Hjortsbergs centrum. Detaljplanen för området är nu tillgängligt för granskning.

Det är ett stycke obebyggd grönyta i kvarteret Hjorten som FaBo nu vill bebygga med ett punkthus. Huset beräknas få mellan 30 och 35 lägenheter. Läget är korsningen mellan Hjortvägen och Ängsstigen, ett kvarter från Hjortsbergs centrum. Det är nära till barnomsorg, busstrafik och kommersiell service.

Huset föreslås placerat en bit in på tomten, vilket minskar risken för bullerstörningar från trafiken och gör det möjligt att behålla de träd som växer i kanten av tomten.

Den som är intresserad av detaljplanen kan ta del av den här på kommunens hemsida, elelr vi besök i Stadshuset.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12