Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Gång- och cykelväg i Ullared

Trafikverket planera att anlägga en gång- och cykelväg längs riksväg 153 mellan Svartråvägen och centrala Ullared. Vägen är hårt trafikerad och farlig för oskyddade trafikanter.

För att projektet ska gå att genomföra behöver kommunen upphäva de detaljplaner som berör vägområdet. Kommunstyrelsen beslöt på tisdagen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ordna detta.

Genom samhället ska gång- och cykelvägen löpa på ömse sidor om 153:an, medan den blir enkelsidig från GeKås hotell ut till Svartråvägen. Korsningen med Svartråvägen byggs om till en rondell. På sikt kan det också bli en ny väg som ansluter direkt till GeKås Ullareds parkering.

Utbyggnaden ska ske nästa år.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12