Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Gratis parkering kostar

Tekniska nämnden räknar med att redovisa ett underskott för årets verksamhet på 4,6 miljoner kronor. En mindre del kommer från missade p-avgifter.

Det var när besöksantalet i staden var som störst under högsommaren som frågan om slopad p-avgift på Stortorget kom upp. Eftersom torget är under ombyggnad och en p-automat sedan tidigare tagits bort, blev det tidvis kö till den kvarvarande automaten. Efter ett politiskt ingripande stängdes automaten av. På åtta dagar gick kommunen miste om 50 000 kr i avgifter.

När tekniska nämnden nu redovisar ett väntat underskott på 4,6 miljoner på årets verksamhet finns bortfall av parkeringsintäkter med. Det blev totalt 150 000 kr på grund av åtgärderna på torget.

En betydligt större summa svarar vinterväghållningen (-1,2 miljoner) och färdtjänsten (-1,3 miljoner) för. När det gäller färdtjänsten är det kostnader som tekniska nämnden tagit över från socialnämnden.

Kommunledningen skulle helst se att hela det väntade underskottet sparas in under resten av året, men det räknar inte stadsbyggnadschef Inge Emanuelsson med ska vara möjligt.


Sidan uppdaterad: 2014-12-12