Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunalt bredbandsbolag på gång

Ett kommunalt bredbandsbolag, dotterbolag till Falkenberg Energi, ska ta hand om utbyggnaden av fibernät i kommunens tätorter.

Det inriktningsbeslutet fattades av en enig kommunstyrelse på tisdagen. Frågan om framtidens bredbandsutbyggnad i form av fibernät har varit rykande aktuell under våren sedan privata aktörer förklarat sig intresserade av att bygga ut i centralorten.

Kommunens IT-strateg Torbjörn Larsson har utrett frågan och tagit fram olika alternativ för kommunens agerande. Ett av alternativen var att kommunen bildar ett eget bredbandsbolag inom Falkenbergs energi. Fördelen är att energibolaget redan har kompetens när det gäller ledningsdragning och har etablerade kontakter med entreprenörer. Det alternativet gillades av politikerna och kommer att ligga till grund för agerandet framöver. En chef ska rekryteras för det nya bolaget.

Kommunens uppgift i sammanhanget är att se till så att kabelrör och fiberkabel grävs ner så att hushåll och verksamheter kan anslutas till nätet. Att tillhanda olika tjänster blir däremot en fråga för andra aktörer. Nätet ska vara öppet så att kunderna får möjlighet att välja mellan olika leverantörer av internetabonnemang, TV, telefoni med mera.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12