Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Viktiga trafiksatsningar

Inför arbetet med en infrastrukturplan för Halland fram till år 2025 för Falkenbergs kommun fram fyra extra viktiga satsningar.

Ett av inspelen handlar om en omlastningsteminal mellan godståg och lastbil utmed Västkustbanan i Falkenberg. Tidigare planer på att bygga ett nytt industrispår till Falkenbergs hamn har lagts på is, men de pengar som avsatts behövs för en ny lösning. Kommunen förutsätter att pengarna finns klar i infrastrukturplanen för kommande år.

En annan viktig satsning gäller tillfarterna till Ullared. Både riksväg 153 och 154 har för låg kapacitet i förhållande till den omfattande trafiken. Vägarna behöver byggas om för ökad säkerhet, ökad gång- och cykeltrafik och ökade transporter med mera.

Trafiken genom Tångarondellen, korsningen mellan gamla E6, Kringleden, och väg 154 förväntas öka kraftigt framöver. Om inte pendelbussarna till järnvägsstationen ska stoppas upp måste rondellen byggas om. Det är en satsning som kommunen också vill ha med i den regionala infrastukturplanen. Slutligen vill kommunen ha statens hjälp att kunna bygga ut attraktiva cykelleder genom naturreservat.

Kommunens önskemål ska överlämnas till Region Halland.


Sidan uppdaterad: 2014-12-12