Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förberedelser inför byggstart av kunskaps- och kulturcentrum

Gymnasieskolan, biblioteket och kulturskolan ska alla flytta in i det nya kunskaps- och kulturcentrum som vi börjar bygga i april. Från 12 mars kommer Falkenberg Energi lägga kablar i marken. Det innebär att området kring gymnasieskolan stängs av.

I april börjar vi bygga nya kunskaps-och kulturcentrum med bland annat gymnasieskola, bibliotek och kulturskola börja byggas. Den nya byggnadens entré ska ligga där Murtan-huset tidigare låg och där det idag är en tillfällig grusparkering. Bakom den nya byggnaden ska det bli en ny stadspark och i området planeras det även för nya bostäder. Kunskap- och kulturcentrum beräknas stå klart i december 2019. Här finns mer info om kunskaps och kulturcentrum

Parkeringar stängs permanent

När området kring gymnasieskolan nu blir en arbetsplats innebär det att parkeringsplatserna runtomkring försvinner. Det gäller både gymnasieskolans parkering samt den tillfälliga grusparkeringen där Murtan-huset tidigare låg.

Byggtrafik på Arvidstorpsvägen

Under arbetet med kunskaps- och kulturcentrum kommer byggtrafiken främst att gå via Arvidstorpsvägen.

Verksamheter påverkas inte

Utgångspunkten är att arbetet med kunskaps- och kulturcentrum inte ska påverka de aktiviteter som dagligen sker på gymnasieskolan, biblioteket och Folkets hus. Samtidigt kommer det vara en stor arbetsplats, där Murtan-huset tidigare låg, vilket gör att upplevelsenav området kan bli en annan än tidigare.

Sidan uppdaterad: 2018-03-07