Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En framtida skiss över området där den framtida byggnaden för bibliotek, gymnasieskola och kulturskola ska ligga.

Det ljusa området är den detaljplan som nu är antagen. På bilden är det Kunskaps- och kulturcentrum som ska byggas inritat.

Politiskt beslut om detaljplan för området kring nya Kunskaps- och kulturcentrum

Nu finns en antagen detaljplan för området där den nya byggnaden för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola ska byggas. Det innebär att det kommer att hända mycket i stan framöver.

Det var när kommunfullmäktige sammanträdde den 28 mars som detaljplanen blev antagen av politikerna. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft. En detaljplan styr vad som får byggas var.

Bygget kommer att påverka den som är i centrum på flera sätt:

  • Murtanhuset ska rivas.
  • Den nya byggnaden kommer att börja byggas på området mellan gaveln på hus 3, gymnasieskolans huvudbyggnad och ha en entré mot Stortorget.
  • Området kommer att vara inhägnat under byggtiden.

Parkering

Parkeringsplatser kommer att försvinna. Personal och elever på skolan eller biblioteket kommer till viss del att hänvisas till tillfälliga parkeringar på området. De som inte tillhör skolan kommer att hänvisas till avgiftsbelagds parkeringar i närheten, till exempel till parkeringarna vid Mötesplats Mölle eller Falkhallen. Kommunen arbetar parallellt med en parkeringsstrategi för centrum.

Den nya byggnaden

Den nya byggnaden, som ska stå klar i slutet av nästa år, kommer att länkas ihop med Hus 3 med en övergång på plan 2.

Hus 3 och Hus 1

Hus 3, gymnasieskolans huvudbyggnad, har en bra stomme men är slitet och behöver anpassas bättre till verksamheten. Det kommer att rustas upp utvändigt och byggas om invändigt 2019-20. Byggnaden kommer att kunna användas under tiden. Hus 1, där biblioteket och en idrottshall ligger i dag, kommer att rivas 2019.

Karta över området.

Området för detaljplanen.

Delad detaljplan

Till en början omfattade området för den nya detaljplanen hela kvarteret Krispeln. Området är delat i två delar. Den antagna detaljplanen omfattar området kring Hus 3, området nära Stortorget där den nya byggnaden ska stå samt ett område mot Arvidstorpsvägen (se skiss). Övriga delar av området, där det planeras för en stadspark och cirka 350 bostäder, kommer att få en egen detaljplan.

Laga kraft i slutet av april

Under tre veckor från och med att protokollet är justerat och anslaget (om några dagar) kan planen överklagas. Har ingen överklagat efter den tiden vinner planen laga kraft och det går att sätta spaden i marken.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29