Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En skiss över hur kvarteret Krispeln ska se ut framöver.

Det ljusa området visar det området som ska upp till granskring härnäst. På den här 3 D-bilden ligger inte gränsen exakt.

Detaljplan för Kvarteret Krispeln delas efter synpunkter på samråd

Arbetet med Kunskaps- och kulturcentrum fortsätter. Nyligen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att fokusera på området där den nya byggnaden för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola ska stå.

Mellan 9 november och 7 december pågår granskningsremiss för planen för den delen av området, du hittar underlaget här.

Arbetet med Kunskaps- och kulturcentrum fortsätter. I oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att fokusera på området där den nya byggnaden för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola ska stå.

Detaljplaneområdet för kvarteret Krispeln är stort. Vid vårens samråd kom det in synpunker. De allra flesta vara mycket nöjda med nya Kunskaps- och kulturcentrum och parken. Därför fortsätter arbetet med planen enligt det tidschema som finns sedan tidigare.

Lyssnat på de boende

För de tänkta bostäderna en bit därifrån, längs Igeldammsvägen och Klockaregatan, var det stort engagemang. Många av dem som lämnade synpunkter är boende i området och det handlade bland annat om höjder på hus.

För att hålla tidsplanen med Kunskaps- och kulturcentrum och arbeta vidare med bostäderna, har planen delats.

– Nu kan vi fördjupa oss i analyser och utredningar kring bostäderna utan att det påverkar arbetet med den nya byggnaden, säger Sabina Uzelac, planarkitekt som arbetar med planen.

Vad händer nu?

Arbetet med den andra delen av detaljplanen fortsätter och ställs ut för granskning när underlaget blir klart. Fram till dess kommer utformningen av bostäderna, till exempel höjd och färgsättning, att ses över.

Nu ska planerna revideras och ställas ut igen med hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådsskedet. Först ut blir planen över området där Kunskaps- och kulturcentrum ska ligga. I planen ingår även Hus 3, den del av parken där det kommer att ligga en dagvattendamm samt Folkets Hus och bostäderna som ligger framför biblioteket. Den detaljplanen ska upp för godkännande i början av 2017.

Helheten viktig

– Det är viktigt att poängtera att vi fortfarande ser hela området som en helhet. Vi har valt att dela planen eftersom vi låg långt framme med Kunskaps- och kulturcentrum, medan det nu finns möjligheter att ytterligare diskutera övriga delar av området, säger Irene Wigroth, projektledare.

Sidan uppdaterad: 2016-11-21