Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Detaljplaneskissen.

Skiss från förslaget till ny detaljplan över kvarteret Krispeln.

Samrådstiden avslutad för kvarteret Krispeln

Det var trögt i början, men när samrådstiden för Kvarteret Krispeln gått ut visade det sig att det kommit in många synpunkter, från såväl myndigheter som boende.

– Det är glädjande. Först kom det väldigt få synpunkter från de som bor i närheten. Men de sista dagarna kom det in många svar som visar att det finns ett stort engagemang i frågan, säger Sabina Uzelac, planarkitekt.

Totalt har det kommit in kring 35 yttranden. Knappt tio av dem är från boende i närheten. I flera av fallen är det upp till tio personer som skrivit under samma yttrande. Andra som lämnat yttranden är till exempel kommunala förvaltningar och bolag, länsstyrelsen, lantmäteriet och intresseorganisationer.

Nu ska alla yttranden läsas noggrant och bearbetas in i detaljplanen. Tillsammans med gestaltningsprogram, dagvattenutredning och andra relevanta dokument kommer den reviderade planen att ställas ut i höst.

– Det ser ut som om vi har fått många intressanta synpunkter från grannarna. Vi kommer att ha fortsatt dialog med dem innan vi gör om detaljplanen inför nästa granskning. Vi kommer att ta kontakt med dem.

Sedan fortsätter detaljplanearbetet och planen blir troligen färdig att anta strax efter årsskiftet.

Sidan uppdaterad: 2016-07-05