Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Delar av juryn och några elever från referensgruppen tittar på förslagen och pekar engagerat.

Delar av juryn och några elever från referensgruppen tittar på förslagen. Framme till höger står Magnus Runesson.

Se och tyck till om arkitekternas förslag

Nu har förslagen på ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola kommit och juryn har påbörjat sitt arbete med att utse en vinnare. Vad tycker du? Juryn vill gärna ha in synpunker på förslagen. Fyll gärna i enkäten.

I lokalen där juryn och referensgrupperna kommer att arbeta är det full aktivitet. En av jurymedlemmarna är Magnus Runesson. Han är utsedd av Sveriges Arkitekter och är till vardags samhällsplaneringschef i Nässjö. Han har precis varit med och godkänt alla de fyra förslagen, det vill säga bedömt att de uppfyller de uppställda kriterierna.

– Det är som att komma in i ett rum med nya människor. Det är alltid någon som sticker ut först, men efter ett tag är det kanske någon annan, när man lär känna dem bättre, säger han.

Magnus Runesson hoppas att många tar sig tid att titta på förslagen och tycka till.

– Tänk så många från kommunen som ska vara här. Hur många barn och barnbarn som ska tillbringa tre år på den här platsen. Den kommer att påverka dem hela deras liv. Ju mer synpunkter vi får in, desto bättre kan resultatet bli, säger han.

Tävlingsuppgiften är uppdelad i två delar. Dels själva byggnaden, som är det arkitekten vinner med. Dels ska arkitekterna också ge förslag på en ny stadsplaneskiss. Den delen av tävlingen är ett förslag, hur den nya byggnaden ska passa in i Falkenberg. Frågorna i enkäten handlar både om byggnaden och om stadsplaneskissen.

Länk till sidan där du hittar enkäten, mer fakta om tävlingen och bilder på och mer information om de fyra förslagen hittar du intill. Där hittar du också vilka som ingår i juryn, referensgrupperna och kriterierna.

  • 30/9 Förslagen finns utställda på biblioteket
  • 1/10 kl 13-16 Personal finns på plats i biblioteket för att visa förslagen och svara på frågor
  • 7/10 kl 13-16 Personal finns på plats i biblioteket för att visa förslagen och svara på frågor
  • 13/10 Sista dag att fylla i enkäten
  • Juryn utser vinnare i slutet av oktober. Vilket förslag som vann meddelas i november
  • Därefter ska politikerna fatta beslut om det vinnande förslaget ska byggas. Förslag kan tidigast ta på komunfullmäktige i slutet av november
Sidan uppdaterad: 2015-10-27