Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Resan mot nya Kunskaps- och kulturcentrum fortsätter

Nu startar rivningen av Hus 2.

Staket på plats framför Hus 2.

Rivningen börjar invändigt.

Nu fortsätter arbetet för en ny byggnad för gymnasiekola, bibliotek och kulturskola. Det kommer att vara en stor investering och bli en betydande plats mitt i Falkenberg, dit alla är välkomna.

För att ge plats åt byggnaden är det nu dags att riva Hus 2. Det är huset mellan biblioteket och Hus 3 (det högsta huset närmast Falkhallen). Rivningen börjar vecka 34 och pågår under hösten. När byggnaden rivits ska marken under byggnaden saneras från rester som är kvar sedan den tid då byggnaden var läderfabrik.

Under såväl riv- som byggtiden kommer det vara störningar för omgivningen: dels på grund av arbetet, dels på grund av trafik till och från arbetsplatsen. Det kommer också att vara begränsad tillgänglighet. I samband med rivningsstarten kommer cirka 15 parkeringsplatser att tas bort. Vi tackar på förhand för förståelse och visad hänsyn.

Parallellt med rivningen pågår en arkitekttävling. Fyra arkitektbyråer tar fram förslag på hur en ny byggnad ska kunna se ut samt förslag på hur en detaljplan för kvarteret Krispeln ska se ut. Vinnaren kommer att utses under oktober.

Boende och andra verksamma i området är inbjudna till ett möte där bland annat projektledare Irene Wigroth från Falkenbergs kommun kommer att finnas på plats för att berätta mer och svara på frågor om rivningen, arkitekttävlingen och nybyggnationen.

Mötet är på biblioteket 2 september kl. 17:30. Alla som vill är välkomna, även om informationen i första hand är viktig för dem som ofta vistas i området.

Sidan uppdaterad: 2015-08-18