Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Hus 7, lentabhallen, rivs. I bakgrunden skymtar hus 1, som kommer att rivas så småningom.

Hus 7, lentabhallen, rivs. I bakgrunden skymtar hus 1, som kommer att rivas så småningom.

Rivning av gymnasieskolan smyger igång

Nu har rivningen av gymnasieskolan kommit igång. Eller snarare, en rivning som ska göra det möjligt att riva och sanera senare. Det är delar av hus 7 som försvinner.

Det ger plats åt paviljonger som blir inflyttningsklara till sommaren. Med de nya paviljongerna går det att flytta ut ur de delar av huvudbyggnaden som ska rivas i första skedet, så att det går att dra om el och ledningar innan hus 2 rivs i höst och marken därunder saneras.

Pierre Ragnarsson är arbetsledare för att riva hallen och förbereda marken för paviljongerna.

– Det är lite av ett detektivarbete när man river, med fiberkabel och annat i huset. Vi har fått jättebra hjälp: från skolan, rektor och vaktmästare till exempel, och från Fabo. Och eleverna ser upp och håller sig utanför avspärrningarna, säger han.

Byggavfall, bland annat fina skyltar med mosaik.

Lite speciellt är det att riva just det här huset.

– Det var ju byggprogrammet som höll till här. Min bror gick på skolan när den här hallen byggdes – jag tror faktiskt att han och de andra eleverna var med i det arbetet lite grand, säger Pierre Ragnarsson.

Fami hämtar material som går att återvinna. Kanske väljer de att ta med skyltarna i mosaik som visat vägen för dem som skulle återvinna.

Under tiden fortgår arbetet med hur det nya kultur- och kunskapscentrumet ska se ut.

Sidan uppdaterad: 2015-02-19