Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En skiss över kvarteret Krispeln.

Området är cirka 420 meter och som bredast 230 meter. I denna dator-3D-vy är redan hus 1 och 2 borta.

Klart för ny detaljplan kring gymnasieskolan

13 januari blev det klart att det blir en ny detaljplan för kvarteret Krispeln, där Falkenbergs gymnasieskola ligger. I och med beslutet från våren 2014, att delar av gymnasieskolan ska rivas i stället för att byggas om, finns det mer möjligheter att utveckla området än dagens detaljplan medger.

– Vi är glada för detta. Det kommer att göra det nya kultur- och kunskapscentret än mer attraktivit och stärka staden, säger Mari-Louise Wernersson (c), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen som gäller nu är från 2010, och bygger på att de stora husen står kvar. När nu förutsättningarna är ändrade, går det att ännu tydligare knyta ihop området med centrum och det skulle gå att bygga fler bostäder i ett attraktivt läge. Viktigt är förstås också omgivningarna kring kultur- och kunskapscentrum, som blir områdets hjärta.

– Det här är ett område med potential. Det är ett jättestort kvarter och det ligger nästan mitt i centrum. Det gör att det finns många möjligheter, säger Lena Nylander, planarkitekt och en av dem som tagit fram det underlag som politikerna nu fattat beslut om. Underlaget grundar sig bland annat på några av Falkenbergs övergripande strategier, att Planera för en hållbar samhällsutveckling och Förstärk Falkenbergs stad.

Kultur- och kunskapscentrum ska byggas där biblioteket och mittendelen av gymnasieskolan, hus 2, ligger i dag. Hus 3, närmast Falkhallen, kommer att ligga kvar som det gör i dag men renoveras och knytas ihop med den nya byggnaden, som ännu inte är ritad.

Detaljplanen berör inte budgeten för kultur- och kunskapscentrum. I en detaljplan styrs vilken typ av byggnad/park/väg/annat som får finnas på vilken plats, så den berör heller inte själva byggnadens utformning. Däremot behöver detaljplanen ha vunnit laga kraftinnan den nya byggnaden börjar byggas. Arbetet med att riva och sanera området börja innan dess. Planarbetet och arbetet med kunskaps- och kulturcentrum kommer att ske parallellt.

Sidan uppdaterad: 2015-01-13