Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kan bli ny detaljplan kring gymnasieskolan

I våras beslutades, efter noggranna undersökningar, att en del av Falkenbergs gymnasieskola skulle rivas, och att det i stället ska byggas ett nytt kultur- och kunskapscentrum.

Översiktsbild över kvarteret Krispeln.

Det finns många möjligheter i det stora kvarteret.

Det ska även rymma kulturskola, bibliotek och lokaler för olika verksamheter även efter skoltid.

Det finns en detaljplan för området från 2010. I en detaljplan styrs vilken typ av byggnad/park/väg/annat som får finnas på vilken plats. Planen som finns bygger dock på att skolan står kvar som den gör i dag. Att delar av skolan rivs innebär att området kan planeras på ett annat sätt. Planavdelningen har under hösten tittat på områdets möjligheter, och kommunstyrelsens arbetsutskott har nu föreslagit att kommunstyrelsen efter jul ska fatta beslut att en ny detaljplan ska göras över området.

Området, som ligger i centrala Falkenberg och innehåller handel, bostäder och kultur är stort, som längst cirka 420 meter och som bredast 230 meter. Ett ”vanligt” kvarter är ofta cirka 70x80 meter. Trots storleken och läget finns det i dag få bostäder i området. En ny plan skulle ge möjligheter till fler bostäder och att arbeta med de gröna ytorna på ett annat sätt.

Om det skulle bli en ny plan för området, påverkar den inte budgeten för nya kultur- och kunskapscentrum. Den 13 januari fattar kommunstyrelsen beslut, om det blir någon ny detaljplan för området eller ej.

Sidan uppdaterad: 2014-12-16