Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Webbsänd information om Falkenberg Arena 8 september kl. 17.00

Måndagen den 8 september kl 17.00 kommer Falkenbergs kommun presentera två olika arenaförslag under ett informationsmöte där kommunens samtliga förtroendevalda politiker är inbjuda. Mötet kommer även att direktsändas via kommunens hemsida så att intresserade har möjlighet att ta del av underlaget.


Styrgruppen för Falkenberg Arena kommer under informationsmötet att presentera två förslag till ny arena, ett med konstgräs och ett med naturgräs. Sedan lämnar styrgruppen över ärendet till politisk beredning.

Styrgruppen för Falkenberg Arena svarar inför kommunstyrelsen. Styrgruppen för arenan består både av tjänstemän och politiker:

Mari-Louise Wernersson (c) kommunstyrelsens ordförande
Claes Ljung (m)1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Jan Dickens (s) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Per Johansson, (c) ordförande i kultur och fritidsnämnden
Hans-Erik Wortmann, byggprojektledare
Rolf Landholm, kommunchef
Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef
Rickard Alström, planarkitekt
Jan P Bordahl, förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen
Christian Fager, anläggningschef kultur och fritidsförvaltningen

På plats under informationsmötet finns även Christina Johansson, (s) vice ordförande i kultur och fritidsnämnden och Per Svensson, (s) ledamot i kommunstyrelsen som ersättare för Jan Dickens.

Välkommen att ta del av underlaget!


Sidan uppdaterad: 2014-09-07