Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Visionsbild av Nygatan

Se visionsbilderna för Falkenberg centrum

Hur kan Falkenbergs centrum se ut i framiden? I gemensamma workshops har företagare, politiker och tjänstemän från kommunen tagit fram visioner för fem delområden i centrum.

Under 2017 har kommunens näringslivsbolag Falkenbergs Näringsliv AB tillsammans med branschorganisationen Fastighetsägarna, lokala fastighetsägare och Innerstadsföreningen drivit projektet ”Visionsarbete för centrum”. Nu är resultatet klart.

– Med en vision vet alla aktörer åt vilket håll vi tillsammans ska jobba åt. Det underlättar i arbetet att få nya verksamheter att etablera sig i Falkenberg. Kan vi förverkliga visionerna kan det bidra till att vi får ett mer levande centrum med fler besökare, säger Henrik Olsson, utvecklingsledare för centrum på Falkenbergs kommun.

Fem visionsbilder

För att visualisera visionen har det också tagits fram visionsbilder för fem stråk i centrum; Nygatan, Storgatan, Torggatan, Holgersgatan och Köpmansgatan.

– Bilderna blir intressanta inspel att samlas kring i vårt fortsatta gemensamma arbete med utvecklingen av Falkenbergs centrum. Vissa detaljer kanske inte är praktiskt möjliga, men vi kommer låta oss inspireras av de miljöer som målas upp, säger Hanna Smekal, landskapsarkitekt på Falkenbergs kommun.

Ladda ner visionsdokumentet

Här kan du ladda ner dokumentet "Framtidsvisioner Falkenberg" och läsa mer om visionerna.PDF

Så har arbetet gått till

Under våren 2017 bjöds samtliga företag i centrum in till att delta i visionsarbetet med centrum. Totalt deltog 200 personer – företagare, politiker och tjänstemän. En inspirationföreläsning och två workshops har genomförts. Workshopsen har genomförts med hjälp av experter inom området. Under de tre träffarna diskuterades framförallt viljan kring hur centrum ska utvecklas med följande frågeställningar:

  • Hur vill vi att platsen ser ut om tio år?
  • Vad vill vi att man gör här?
  • Hur vill vi att platsen upplevs?
  • Vad är platsen till för?

Frågorna har kretsat kring fem utvalda områden och resulterat i vilja, en sammanfattande vision och en strategi för att arbeta mot visionen. Det har även tagits fram fem visionsbilder.

Visionsbild av Holgersgatan

Holgersgatan

Visionsbild av Köpmansgatan

Köpmansgatan

Visionsbild av Nygatan

Nygatan

Visionsbild av Storgatan

Storgatan

Visionsbild av Torggatan

Torggatan

Sidan uppdaterad: 2017-10-19