Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Flygbild över Stortorget i Falkenberg under en kvällskonsert

Foto: Martin Johansson

Så ska Falkenberg centrum bli mer levande på kvällen

Falkenbergs centrum ska upplevas tryggare och bli mer levande efter klockan 17. Nu startar Falkenbergs kommun projektet Purple Flag för att tillsammans med företag och organisationer få en gemensam syn på hur centrum kan utvecklas under kvälls- och nattetid.

– Tillsammans med företag och organisationer vill vi ta fram idéer och förslag på hur vi kan utveckla Falkenbergs centrum ytterligare. Med en gemensam syn på centrum under kvälls-och nattetid kan vi skapa ett mer aktivt, tillgängligt och tryggt centrum, säger Hanna Nyström, projektledare, Falkenbergs kommun.

Trygghet viktigt

I projektet utgår man från ett arbetssätt där man tittar på fem fokusområden, bland annat hur välkomnande en stadskärna är.

– Vi jobbar hela tiden för att centrum ska bli mer levande och upplevas tryggare. Purple Flag ger oss en arbetsmetod och verktyg för att intensifiera arbetet, säger Hanna Nyström.

Workshop den 23 november

Är du intresserad av att utveckla Falkenbergs centrum? Då kan du som representant i ett företag eller en organisation anmäla ditt intresse för att vara med i workshopen den 23 november. Skicka dina kontaktuppgifter till hanna.nystrom@falkenberg.se.

Det här är Purple Flag

Purple Flag är ett samverkansprojekt mellan bland annat kommun, fastighetsägare och näringsliv. Ursprungligen kommer Purple Flag från Storbritannien och i Sverige är det organisationen Svenska stadskärnor som står bakom projektet. Falkenbergs kommun är en av kommunerna som i år fått möjligheten att delta.

Förra året jobbade nio kommuner i landet utifrån Purple Flags arbetssätt. Här är exempel på vad arbetet resulterat i:

  • nya samverkansmodeller
  • tydliga informationsskyltar
  • bättre och mer kvällsbelysning längs parker och stråk
  • fasadbelysning
  • fler cykelställ
  • fler kvällsaktiviteter
  • längre öppethållanden
  • uppfräschning av gator och torg
Sidan uppdaterad: 2017-10-12