Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nygatan blir pyntad sommargågata

Nygatan i centrala Falkenberg är just nu en sommargågata och kommer under tiden den är bilfri att snyggas till och lyftas med hjälp av grönplanteringar och umgängesytor. Gatan öppnas igen för trafik den 15 augusti.

Fötter och gröna växter, Falkenbergs centrum

Det kommer bland annat att bli planteringar i pallkragar längs med stråket och en ny umgängesyta vid träpyramiden utanför Rådhuset med belysning, sand och hängmattor.

- Vi hoppas alla som är inne i stan i sommar ska trivas, säger Hanna Smekal, landskapsarkitekt på Falkenbergs kommun.

Tillfällig utsmyckning

Utsmyckningen längs med Nygatan är tillfällig och aktuell endast under den period då stråket är avstängt för trafik, 7 juni till 14 augusti.

Stråket kan till nästa år komma att utvecklas och formas om mer permanent för att underlätta för alla som går till fots. Detta som en följd av ett politiskt beslut som fattades i kommunstyrelsen i maj. Beslutet att reglera trafik och bland annat stänga av gator ligger dock på en annan politisk nämnd som heter trafiknämnden. Trafiknämnden ska nu utreda frågan om trafikreglering i området.

Sidan uppdaterad: 2017-06-22