Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Flera personer samarbetar kring kartor och dokument.

Under workshopen diskuterades många olika perspektiv.

Många kreativa tankar om centrum

Nu är arbetet med visionsarbetet för Falkenbergs centrum i full gång. Under torsdagen träffades representanter från för att prata om framtidens centrum.

Händer som arbetar med en karta.

Idéerna skrevs ner och samlades ihop.

Det är Falkenbergs kommun som genom sitt bolag Falkenbergs Näringsliv nu dragit igång projektet ”Visionsarbete för centrum” tillsammans med branschorganisationen Fastighetsägarna, lokala fastighetsägare och Innerstadsföreningen.

Hur ser Falkenberg ut om tio år?

Under torsdagen träffades deltagarna för att under en workshop ta fram gemensamma drömmar, visioner och målbilder. Det handlade om stråk och platser utifrån utbud, profil, utseende och funktion. På plats fanns politiker, företagare, föreningar och kommunala tjänstepersoner.

Utveckla och locka nyetableringar

Tanken är att projektresultatet och visionsunderlaget ska kunna användas för att locka framtida etableringar till Falkenberg, men också bidra till platsutveckling och göra Falkenberg ännu mer attraktivt. Projektet beräknas vara klart och presenteras för allmänheten före sommaren.

Samfinansierat

För att projektet och planerna ska kunna förverkligas har fastighetsbranschen varit med och stöttat projektet med pengar. Förutom medel från Fastighetsägarna och enskilda fastighetsföretagare i Falkenberg stöttas projektet av Falkenbergs kommun genom sitt bolag Falkenbergs Näringsliv. Totalt har man dragit in 395.000 kronor i projektfinansiering.

Satsningar på centrum

Falkenbergs kommun har sedan ett antal år tillbaka lagt extra kraft och fokus på centrum. Bland annat arbetar man samordande genom den så kallade centrumgruppen. Kommunen har även avsatt tolv miljoner kronor i budget för attraktionshöjande centruminvesteringar mellan 2014-2019.

Sidan uppdaterad: 2017-02-09