Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Förslag för en mer fotgängarvänlig stadskärna - svara på vår enkät

Falkenbergs kommun har nu jobbat fram ett antal förslag för att kunna skapa en mer fotgängarvänlig stadskärna. Här kan du svara på vår enkät och bidra med synpunkter in i den fortsatta centrumutvecklingen.

Tyck till!

Nu kan alla som vill tycka till om de visionsskisser som kommunen tagit fram på temat gångstråk i Falkenbergs stadskärna. Förslagen styftar till att stärka stadskärnans gångnät och att utveckla de mötesplatser och ”vardagsrum” som finns i stadsbilden. I enkäten kan du välja vilken av våra tre visionsskisser som du föredrar. Om du inte gillar någon av skisserna kan du meddela oss detta. Du kan också ge dina egna förslag och synpunkter. 

Ta gärna del av informationsfilmen och läs samrådshandlingen på vår hemsida innan du svarar på frågorna.

Sista svarsdatum 22 januari

Det så kallade samrådet i gångstråksfrågan kommer att pågå till och med 22 januari 2017. Därefter kommer en sammanställning av undersökningen att presenteras för Falkenbergs folkvalda politiker. Gångstråksförslagen kommer från samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare passerat kommunstyrelsen.

- Vårt uppdrag har varit att ta fram ett underlag för att undersöka hur vi tillsammans kan skapa en fotgängarvänlig stadskärna, vårt gemensamma ”vardagsrum”. Vi ser att Falkenbergs stadskärna har en stor potential att utvecklas till en plats där vi alla kan umgås och vistas i, säger Hanna Smekal är plan- och landskapsarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen.

Charlotte Ljung är trafikplanerare på samhällsbyggnadsavdelningen i Falkenbergs kommun:

- Vi hoppas att alla som är intresserade tar chansen att tycka till om förslagen. Gångstråksprojektet är ett av alla de utvecklings -och samordningsprojekt som vi gör tillsammans med andra aktörer för att stärka Falkenbergs stadskärna. Vi är många som arbetar för att skapa en attraktiv stadskärna och vi ser med spänning fram emot det fortsatta arbetet.

Till enkäten: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cc5106f077flänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-12-16