Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Lekplatsen där redskapen finns i containern.

Lekplatsen byggs kring containern den kommer i. Foto: Cado AB

Lekplats på Rörbecksplatsen i höst

En lekplats mitt i stan har kommit som önskemål från flera håll. Nu blir en mobil lekplats lösningen – först byggs den upp på Rörbecksplatsen.
Sedan tidigare finns pengar avsatta för en lekplats i centrum för 2017. Kommunstyrelsen har tisdag 21 juni fattat beslut att lägga in det i budgeten redan för i år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på många olika lösningar men fastnat för en modell de kan bli först i Sverige med: en lekplats som kan fraktas i en container och där även containern utgör en del av lekplatsen. I den finns bland annat rutschkana, stockar att klättra på och lekstuga.
– Det är en lekplats som rimligt enkelt går att flytta. Det gör att den till exempel går att använda vid större arrangemang på andra platser, säger Maria Johnsson, landskapsingenjör.

Rörbecksplatsen rustas upp

Nu har förslaget gått igenom och förhoppningsvis kan lekplatsen vara på plats före oktober.
Lekplatsen ska i huvudsak stå på grusytan vid Rörbecksplatsen. Cykelstället kommer då att flyttas lite längre upp på gatan. Anledningen att det blev just Rörbecksplatsen är önskemålet om en lekplats i centrum och att området i dag är outnyttjat. Utöver lekplatsen kommer dessutom torget att rustas upp med fler sittmöbler för att bli en trevligare plats för alla åldrar. Placeringen här förstärker stråket Rådhustorget, Nygatan och Stortorget.

Önskemål från många

– Frågan har lyfts flera gånger i centrumgruppen, och jag hör den ofta när jag träffar människor. Inte mindre än 26 av förslagen från dialogprojektet ”Offentliga rummet” önskade en lekplats, 16 av dem ville att den skulle ligga just på en plats i centrum, säger Henrik Olsson, utvecklingsledare för stadskärnan.
Projektet har flera olika syften. Några av dem är:

  • Göra stadskärnan mer attraktiv
  • Skapa en inkluderande samlingsplats för små och stora
  • Stimulera goda uppväxtvillkor

Den totala kostnaden för att göra i ordning Rörbecksplatsen och få lekplatsen på platsen bedöms bli 800 000 kronor. Att flytta den för en annan placering kommer att ta cirka en arbetsdag.

Sidan uppdaterad: 2016-06-21