Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Gränserna för stadskärnan och centrum på en karta. Gränserna används vid centrumarbete.

Här är gränserna för stadskärnan (blå linje) och centrum (röd linje). Gränserna används vid centrumarbete.

Gränser på karta hjälp i centrumarbete

Nu har kommunstyrelsen fastställt var gränserna går för centrum och stadskärnan när det kommer till centrumarbete.

– Det finns ett behov av att veta exakt vilket geografiskt område det handlar om när vi talar om centrumutveckling, säger Henrik Olsson, utvecklingsledare för stadskärnan.

Alla som bor, arbetar, handlar eller på annat sätt besöker Falkenberg upplever centrum och stadskärnan olika. Det är upp till var och en att utifrån egna erfarenheter och behov bedöma var centrum respektive stadskärnan börjar och slutar.

Men de aktörer som arbetar med att utveckla centrum (exempelvis fastighetsägare, handelsutvecklare, arkitekter, gatuingenjörer och parkförvaltare) har dock behov av att ibland definiera och avgränsa de olika områdesbegreppen.

Gränserna har tagits fram av Centrumgruppen.

– Vi har arbetat med detta under en tid. Alla har inte varit eniga, men nu har vi enats. Så blir det i en grupp där det finns skilda intressen. Förändras förutsättningarna, kommer vi att se över gränserna igen, säger Henrik Olsson.

Inom ramen för centrumutvecklingen använder och rekommenderar Centrumgruppen i Falkenberg tre skilda begrepp. Alla som vill, är givetvis välkomna att använda samma begrepp.

Stadskärnan

Stadskärnan är hjärtat i staden, själva kärnan för handel och restauranger, kultur, stråk, torg och mötesplatser. Detta är det mest intensiva området kommersiellt, socialt och kulturellt.

Centrum

Centrumområdets olika delar bildar en helhet av utbud och upplevelser.

Centrumnära

Centrumnära områden är alla de områden som på olika sätt gränsar eller på annat sätt förhåller sig till centrum. Det kan vara områden som på sikt gör anspråk att utgöra del av centrum (till exempel nuvarande bangårdsområde), områden som kompletterar centrum (till exempel vallarna och å-promenaderna), eller bostadsområden där man upplever sig i centrala. När det gäller centrumnära områden finns ingen föreslagen avgränsning – sådan görs av den som behöver den.

Andra begrepp i andra sammanhang

Notera att det undantagsvis kan användas andra begrepp och gränser i organisationer och förvaltningar. Men om inget annat anges föreslår Centrumgruppen att dessa definitioner används.

För den som vill läsa mer om detta, följ länken bredvid.

Sidan uppdaterad: 2016-05-11