Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Personer som sitter på utemöbler med Tullbron i bakgrunden.

Nu blir det tillåtet för foodtrucks att stå vid mötetspunkten Åsikten.

Fler platser för mat i nya riktlinjer för offentlig plats

Foodtrucks vid Tullbrofästet och tågstationen, tydligare regler för arrangemangsskyltning och ökad tillgänglighet i centrum. Det är några nyheter nu när kommunfullmäktige godkänner de nya riktlinjerna för offentlig plats i Falkenbergs kommun.

I Falkenbergs centrum och under sommartid på Skrea strand vistas många människor på en begränsad yta. För att alla ska trivas, uppleva trygghet och samtidigt ha lätt att ta sig fram har Falkenbergs kommun uppdaterat sina riktlinjer för offentlig plats. Där står beskrivet hur till exempel gator och torg får användas.

Tydligare regler för arrangemangsskyltning

Riktlinjerna innehåller nya regler för hur arrangemangsskyltning får se ut och var skyltarna får placeras. Antalet platser är något färre än tidigare.

– Skyltarna ska ha en tydlig koppling till arrangemang som sker i kommunen, säger Henrik Selamis, trafiktekniker vid Falkenbergs kommun.

Nya platser för Foodtrucks

De nya riktlinjerna rymmer även två nya placeringsplatser för foodtucks och mobila försäljningsvagnar. De nya platserna är Åsikten och Tågstationen. Sedan tidigare får foodtrucks stå vid Nyhemsplan, Stortorget, Rörbecksplatsen, Torggatan vid Rådhustorget samt flera platser på Skrea strand.

– Vill man ställa upp en foodtruck på en annan plats är det bra att höra av sig till oss på gatu- och trafikenheten, säger Henrik Selamis.

Slopad markhyra

Som ett led i att öka trivseln i staden slopar Falkenbergs kommun markhyran för företagare och organisationer som vill placera ut parkbänkar och blommor intill sina lokaler.
– Det handlar om möbler som är placerade på så sätt att de är till för alla och inte har något kommersiellt syfte. Det behövs dock fortfarande tillstånd från polisen, säger Henrik Olsson, centrumutvecklare vid det kommunala bolaget Falkenbergs Näringsliv.

Ökad tillgänglighet viktigt

De nya riktlinjerna utgår från att öka tillgängligheten. I arbetet har föreningen Falkenbergs Innerstad och Falkenbergs handikappråd fått komma med synpunkter. – Vi har nu hittat en bra långsiktig lösning som de flesta ställer sig bakom, säger Henrik Olsson.
Till exempel har gruppen kommit fram till att endast godkänna en typ av trottoarpratare eftersom modellen är lätt för en synskadad att upptäcka.

Sidan uppdaterad: 2016-04-29