Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Rådhuset och stadhuset belyst.

Förbättingar av Rådhustorget ingår i budgeten för 2016. Här prövas vinterbelysning.

Förbättringar i centrum 2016

Nu är budgeten för centrumsatsningarna fastslagen för 2016. Under kommande år blir det satsningar i Gamla stan, budskapstavlor för evenemang, hänvisningsskyltar för turister och förbättringar på Rådhustorget, bland annat.

Budgeten är en del av de två miljoner per år som går till fysiska förbättringar i centrum 2014-2017.

– Vissa saker syns mer, och andra mindre. Att se över och byta vägmärken i Gamla stan har gjort stor skillnad. Det blir vackrare och tydligare – men det är kanske inget gemene man tänker på. 2016 ska vi göra samma översyn i innerstan, säger Henrik Olsson, utvecklingsledare för centrumkärnan.

Ett arbete som påbörjades i år men som fortsätter även nästa år är att mäta flöden, det vill säga hur många människor som rör sig längs olika stråk i staden.

– Det är jätteviktigt när vi är i kontakt med olika butiker som vill flytta hit. Vi ser också när det kommer nya butiker, att det är uppskattat av många, säger Henrik Olsson.

Idéerna från medborgardialogen Offentliga Rummet genomsyrar pågående och planerade centruminvesteringar.  Vilka förbättringar som ska göras är ett gemensamt arbete av något som kallas Centrumgruppen. I den ingår tjänstemän från olika förvaltningar och olika representanter från näringslivet (se länk invid) som tillsammans enas om vad som är viktigt att satsa på.

– Det är inte alltid ett enkelt arbete att få alla aktörer i centrum att enas. Men det är alltid ett roligt och inspirerande arbete, säger Henrik Olsson.

Så används de två miljonerna 2016

  • Julbelysning och/eller blommor lyktstolparna stadskärnan – gamla stan
  • Skyltprogram - hänvisningsskyltar för turister
  • Gamla stan – olika insatser
  • Budskapstavlor för evenemangsinformation (affischering, display, etc.)
  • Tullbron, belysning med mera (arbetet initierades 2015)
  • Elinstallationer i syfte att gynna antalet evenemang på Stortorget
  • Förnyelse av vägmärken steg 2 - stadskärnan
  • Träpyramiden förvaltning
  • Snabba små saker (en summa för att snabbt kunna genomföra idéer)
  • Rådhustorget (belysning, säkra upp el, användning, lekutrstning, etc.)

Se mer detaljer på sidan Utvecklingsprojekt, länken ligger intill.

Sidan uppdaterad: 2015-12-01