Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Gamla stan.

Flera åtgärder ska stärka Gamla stan. Foto:Jesper Molin

Nytt i Gamla stan

Blommor och ljus, översyn av vägskyltar och historiska skyltar samt lyfta fram gamla byggnader. Flera olika insatser ska stärka Gamla stan.

Under ”Offentliga rummet”, där allmänheten fick ge förslag på utveckling av stadskärnan, kom flera förslag på åtgärder i Gamla stan. Även under ett särskilt möte för de boende i området framkom önskemål, som nu är på väg att uppfyllas.

Flera byggnader kommer att ingå i museets basutställning: Hindströmsgården, Hembygdsmuseet och Laxrökeriet, som ska rustas upp. Arbetet pågår i år och nästa år.

Vägskyltarna i området ska ses över i år. Skyltar i dåligt skick ska bytas ut, några skyltar ska tas bort, några läggs till. Det ska se fint ut och fungera väl i trafiken.

Utöver det ska även historiska skyltar sättas upp på olika platser. Dessutom ska det bli mer blommor och belysning ska kompletteras och/eller bytas ut. Det kommer att ske i år och nästa år.

Några delar är under utredning: Vad för slags verksamhet kan det bli i gamla badhuset när Kulturskolan får nya lokaler. Vad kan lokalen för Törngrens krukmakeri användas till? Finns det ekonomiska möjligheter att återskapa Gåsatorget, en historisk marknadsplats som låg i det som i dag är Laurentiiparken?

Åtgärderna för Gamla stan ingår till stor del i det övergripande arbetet för centrumutveckling i Falkenberg.

Sidan uppdaterad: 2015-05-28