Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Hand som skriver nummer på ett förslag.

Alla förslag är numrerade och registrerade.

1290 förslag om stadskärnan

Totalt kom det in 1290 förslag och idéer om hur stadskärnan kan utvecklas till ”Offentliga rummet”, där utvecklingsledaren för stadskärnan, Henrik Olsson, tog emot förslag från medborgarna under en vecka i november.

- Många förslag handlar inte om att göra något nytt, utan om att förvalta det som redan finns. Mycket av det har vi möjlighet att genomföra.

Det finns en budget, två miljoner per år från 2014 till och med 2017, avsatta för att utveckla stadskärnan. En del av de pengarna kommer att gå till att förverkliga förslag som kom in genom ”Offentliga rummet”.

Nu pågår ett arbete med att sammanställa förslagen, eftersom det ibland handlar om flera personer som lämnat in samma förslag. Redan nu kan du se hela listan här invid. Det står också förnamn på dem som lämnat förslagen. Då det är många förslag kan det vara lättare att hitta till exempel ditt eget förslag, om du använder sökfunktionen i programmet acrobat (meny redigera, funktion sök).

Förslagen ska sedan fördelas ut på dem, som kan bidra till att de förverkligas. Efter jul kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att få ta ställning till en budget, där det finns ett förslag på hur idéerna kan förverkligas. På hemsidan kommer det fortlöpande information om när förslagen blivit verklighet.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12