Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Tidplan Kunskaps- och kulturcentrum

På den här sidan får du information om hur tidsplanen ser ut i arbetet med nya kunskaps- och kulturcentrum. Du ser också vad som redan blivit färdigt.

 2018:

 • Gymnasieskolans parkering och den tillfälliga parkeringen där Murtan-huset tidigare låg stängs av från 11 mars på grund av kabelarbete i marken.
 • Byggstart av nya byggnaden (Hus 2) i april
 • Ombyggnad av Hus 3, etapp 1 startar under hösten

2019:

 • Hus 3, etapp 1 klart till hösten
 • Ombyggnad av Hus 3, etapp 2 startar under hösten
 • Hus 3, etapp 2 klart i slutet av året
 • Hus 2 klart i slutet av året

2020:

 • Rivning Hus 1 (nuvarande biblioteket), hus 7.
 • Hus 3 ombyggnad, så väl invändigt som exteriört.
 • Avslutande arbeten utomhus.

Tidigare:

2014:

 • Beslut att riva Hus 2 och bygga en ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola. Bakgrunden till det kan du läsa om här.

2015:

 • Arbete med detaljplanen.
 • Rivning av Hus 2, byggnaden bredvid Hus 3, byggnaden med klocka.
 • Arkitekttävling. Vinnare utsågs i oktober.

 2016:

 • Sanering mark under våren.
 • Projektering (alla förberedelser för att börja bygga). 
 • Upphandling (vilket företag ska bygga).
 • Samråd börjar i maj.
 • Detaljplanearbete pågår under hösten. Planen delades. Ena delen av planen ställdes ut för andra gången.
 • Hyresgäster och företag flyttar ut ur Murtanhuset till nya lägenheter och lokaler.

2017:

 • Detaljplanen för ena delen av planen (där den nya byggnaden ska stå) planeras bli klar i början av året.
 • Detaljplanearbetet för den andra delen av planen (med till exempel park och bostäder) fortsätter och planeras bli klart under året.
 • Murtanhuset rivs under våren.
Sidan uppdaterad: 2018-02-13