Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Enkät kunskaps- och kulturcentrum

Vad tycker du om förslagen till nya kunskaps- och kulturcentrum?
Här kan du lämna synpunkter och komma med idéer inför den nya byggnaden för bibliotek, gymnasieskola och kulturskola samt för kvarteret runt omkring. Tävlingsjuryn får sedan ta del av svaren. Juryn är ansvarig för att ta fram en vinnare. De arbetar med att ta fram en vinnare utifrån de kriterier, som är ställda inom olika områden: funktion, flexibilitet, gestaltning, genomförande, stadsliv och stadsbild. Juryn får också in synpunkter från flera referensgrupper, inför sitt beslut. Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om byggnaden. Den andra delen handlar om stadsdelen och byggnaden som helhet och kopplingen till övriga Falkenberg. Svaren på de frågorna kommer även att lämnas till plangruppen som arbetar med projektet, och blir del av underlaget i detaljplanearbetet. En detaljplan är en plan för hur området får användas framöver, till exempel var det kan ligga bostäder och parkering. Avslutningsvis finns det möjlighet att lämna övriga synpunkter. Tack för din medverkan. Dina synpunkter är viktiga för juryn.
Jag är: *Ålder: *

Ange det alternativ som passar bäst: *


Sidan uppdaterad: 2015-10-12