Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild bidrag Skrinet, arkitekttävling

Förslag: Skrinet

Skrinet var ett av de fyra bidrag som var med i arkitekttävlingen där kommunen tog in förslag till ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola i Falkenberg. Nedan är en sammanfattning av den text som arkitekterna lämnade tillsammans med bildmaterial, ritningar, förslag till stadsplaneskisser mm, samt juryns utlåtande.

Beskrivning

I förslaget Skrinet placeras den nya byggnaden för bibliotek, gymnasieskola och kulturskola centralt i kvarteret Krispeln. Platsen och byggnaderna planeras för att skapa en stark och lättillgänglig mötesplats i staden, med fokus på utveckling av kultur och kunskap. Byggnaden har ett samlande torg med entré och ett öppet café mot torget. Den nya byggnaden och Hus 3 binds samman med en bred kontaktyta. Våningsplanen är förskjutna i förhållande till varandra för att skapa varierande volymer och rum, såväl utvändigt som invändigt. Byggnaden får en fasad av tombak (en form av mässing som används utomhus). Befintligt Hus 3 får en fasad av perforerad anodiserad aluminiumplåt.

Juryns utlåtande

"Skrinet är en väl sammanhållen och skickligt gestaltad byggnad som skulle kunna vara fin att vistas i. Byggnaden innehåller en rad vackra rum och den är funktionell med rationella och trovärdiga samband. Kvarteret är dock ostrukturerat och Kunskaps- och kulturcentrum distanserat från den övriga staden."

Hela motiveringen finns i dokumentet Motivering - juryns utlåtande, under länkar.

Klicka på bilderna för att se en större version.

Bild bidrag Skrinet
Bild bidrag Skrinet
Bild bidrag Skrinet
Bild bidrag Skrinet
Sidan uppdaterad: 2015-11-16