Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förslag: Pärlband av samarbete

Pärlband av samarbete var ett av de fyra bidrag som var med i arkitekttävlingen där kommunen tog in förslag till ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola i Falkenberg. Nedan är en sammanfattning av den text som arkitekterna lämnade tillsammans med bildmaterial, ritningar, förslag till stadsplaneskisser mm, samt juryns utlåtande.

Beskrivning

I förslaget Pärlband av samarbete har arkitekterna tänkt sig ett pärlband från Tullbron, via Grand Hotel, Rådhustorget, Stortorget och som en naturlig fortsättning, nya kunskaps- och kulturcentrum. Biblioteket ligger närmast Stortorget, det är en låg och lång byggnad som motsvarar Hus 3. En transparent atriumbyggnad mellan de två husen binder dem samman, och blir också hjärte- och huvudrummet. De båda byggnaderna får en ny typ av fasad, metallkasetter, som är underhållsfria och som passar ihop med omgivningen sett till färg och struktur.

Juryns utlåtande

"Förslagets idé bygger på att komplettera Hus 3 med en ny, lika långsmal byggnad, där gammalt och nytt kopplas ihop genom ett stort glasat entré- och uppehållsrum. Genom att den nya delen är förskjuten söderut skapas ett långsträckt komplex som delar tomten. De smala husen ger bra och ljusa lokaler men skapar samtidigt besvärande avstånd mellan olika delar av byggnaden och en bristande överblick."

Hela motiveringen finns i dokumentet Motivering - juryns utlåtande, under länkar.

Klicka på bilderna för att se en större version.

Bidrag Pärlband av samvete
Bidrag Pärlband av samvete
Bidrag Pärlband av samvete
Bidrag Pärlband av samvete
Sidan uppdaterad: 2015-11-16