Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förslag: New Nordic

New Nordic var ett av de fyra bidrag som var med i arkitekttävlingen där kommunen tog in förslag till ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola i Falkenberg. Nedan är en sammanfattning av den text som arkitekterna lämnade tillsammans med bildmaterial, ritningar, förslag till stadsplaneskisser mm, samt juryns utlåtande.

Beskrivning

Arkitektförslaget New Nordic beskrivs som den goda staden, där staden är som en stor byggnad och de bra byggnaderna som en liten stad. "Kunskapsrummet" är en central del i byggnaden som alla kommer att passera oavsett var man är på väg. Detta ska motivera till informella möten. Rumsindelningen i byggnaden kan ändras, utan att ändra fasaden. Fasaden består av sektioner av mörkbetsat trä. På fasaden sitter lodrätta lameller i ljust värmebehandlat cederträ, för, byggnadens utvändiga solskydd. Lamellerna är olika djupa, beroende på väderstreck och solinstrålning.

Juryns utlåtande

"Förslagets styrka ligger framförallt i planeringen av området som helhet. Planen, inte minst bostadskvarterens utformning, har kvaliteter som skulle kunna ge underlag för en framtida detaljplaneläggning av kvarteret. Byggnaden, däremot, har många oklara samband och en struktur som skapar mörka rum och passager. Exteriören kan upplevas väl avvisande med sina många lameller."

Hela motiveringen finns i dokumentet Motivering, under länkar.

Klicka på bilderna för att se en större version.

Bidrag new nordic
Bidrag new nordic
Bibliotek new nordic
Bidrag new nordic
Sidan uppdaterad: 2015-11-16