Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild arkitektbidrag Utsikt insikt

Den nya byggnaden: Utsikt – insikt

Utsikt – insikt är det vinnande förslaget i den arkitekttävling som kommunen anordnat för att hitta förslag till ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola i Falkenberg. Det är Fojab Arkitekter i Malmö som har tagit fram det. Nedan är en sammanfattning av den text som arkitekterna lämnade tillsammans med bildmaterial, ritningar, förslag till stadsplaneskisser mm, samt juryns utlåtande.

Beskrivning

I förslaget Utsikt – insikt ligger den nya byggnaden för bibliotek, gymnasieskola och kulturskola mellan Stortorget och en ny stadspark bakom byggnaden. Därmed kopplar byggnaden ihop stadskärnan med staden norrut. Byggnaden har en stark karaktär och tydlig profil, och beskrivs av arkitekten som ett samtida uttalande som tillför staden en ny och inspirerande dimension. Byggnadens huvudentré ligger mot Stortorget. Här finns barnbibliotek, café och scen, samt utställningsytor och aula. Ingången och tre "utblickar" markeras med mässingsomfattade glaspartier i fasaden, som är murad i olika tekniker. Hus 3 får en extra utbyggnad och byggs om till ett renodlat skolhus med vitputsad fasad.

Juryns utlåtande

"Utsikt-insikt är en vacker byggnad med en stark identitet. Den träffsäkra ordningen i kvarteret och relationen till stadskärnan förstärker på ett stiligt sätt stadens struktur och svit av platser och torg. Angreppssättet kan bilda norm för fortsatt förtätning av staden. Byggnadens gestaltning och uttryck ansluter på ett nutida sätt till andra offentliga byggnader i Falkenberg. Den principiella ordningen i byggnaden inger tillit för att byggnaden ska kunna bli funktionell och användbar.

Utsikt-insikt är utan tvekan det förslag som bäst uppfyller stadens ambitioner och målsättningar när det gäller att skapa en byggnad som andas både värdighet och öppenhet och ger kulturen och kunskapen en hög status i staden. Den nya byggnaden är öppen och transparent i en väl anpassad skala. Entréplatsen kopplar till Stortorget, Folkets hus och Stadsteatern på ett mycket stadsmässigt sätt med stor inlevelse för platsens kvaliteter. Planen är väl gestaltad och med en självklarhet inordnas de nya och gamla byggnaderna i en ny förtätad struktur där de existerande byggnaderna väl samverkar med de nya. "

Hela motiveringen finns i dokumentet Motivering - juryns utlåtande, under länkar.

Klicka på bilderna för att se en större version. Högupplösta bilder finns att ladda ner i den blå rutan med länkar.

Bild bidrag utsikt insikt
Bild bidrag utsikt insikt
Bild bidrag utsikt insikt
Bild bidrag utsikt insikt


För att titta på 3D-kartor i Cityplannerlänk till annan webbplats behöver du en någorlunda uppdaterad webbläsare, för Internet Explorer behövs till exempel version 11. Programmet fungerar på platta och smart telefon. Det som ska stödjas i programmen heter WebGL. Internet Explorer version 11 eller senare. Chrome av nyare version. Safari i plattor och mobil fungerar. Android fungerar.

Sidan uppdaterad: 2018-03-14