Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Elver går mot kameran.

Byggnaden Kunskaps- och kulturcentrum

Kunskaps- och kulturcentrum blir en plats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Byggnaden kommer rymma  gymnasieskola, bibliotek och kulturskola. Följande har varit utgångspunkter i arbetet.

Exteriör

Byggnadens exteriör ska återspegla innehållet på ett sätt som lockar. Byggnaden ska bli en symbol för kommunens ambitioner vad gäller kunskap och kultur. Transparens och öppenhet ska bidra till nyfikenhet och deltagande, vilket stödjer kommunens ambitioner när det gäller integration och demokrati.

Byggnaden ska med sina entréer och mest publika delar samverka med stadskärnan och dess offentliga platser.

Biblioteket

Modern biblioteksverksamhet präglas av öppenhet och flexibilitet. Alla skall känna sig välkomna till biblioteket oavsett om man söker information, förströelse eller bara en lugn plats. Man ser gärna biblioteket både som samhällets vardagsrum, som en kulturell mötesplats och som ett upplevelsecentrum.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en viktig del i att skapa lust för ett livslångt lärande hos eleverna och tar sin utgångspunkt från kommunens vision "Alla ska lyckas". Lokalerna ska skapa förutsättningar för en mångfald av lärande möten och kännetecknas av hållbarhet såväl utifrån pedagogiska, miljömässiga, ekonomiska, sociala som tekniska aspekter. Vi är alla olika och lär på olika sätt. Detta måste undervisningen kunna anpassas efter och man skall kunna arbeta med varierande undervisningsmaterial och undervisningsätt för att på bästa sätt kunna möta elevernas olika lärstilar.

Kulturskolan

Kulturskolan har cirka 630 elever i samtliga ämnen: musik, bild, dans och drama. Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Kulturskolan ska vara i delar av gymnasieskolans lokaler.

Sidan uppdaterad: 2017-01-27