Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Lundbergs läderfrabrik, historisk bild.

Lundgrens läderfabrik i sin glans dagar.

Bakgrund Kunskaps- och kulturcentrum

Falkenbergs gymnasieskola och huvudbibliotek som de ser ut idag ligger i före detta industrilokaler, Lundgrens Läderfabrik. Delar av byggnaderna uppfördes kring 1900-talets början och delar i slutet av 1950-talet.

I samband med underhållsarbeten i Hus 2 upptäcktes föroreningar i byggnaden och i marken under byggnaden, som härrör från tiden då det var fabrik. Efter omfattande provtagningar och utredningar fattades ett inriktningsbeslut om att riva Hus 1 och 2 samt sanera marken för att istället inrymma delar av dessa lokaler tillsammans med tidigare tillfälliga skollokaler på området i en ny byggnad.

I det nya Kunskaps- och kulturcentrum ska också kulturskolans verksamhet bedrivas samordnat med lokaler i intilliggande Falkhallen.

Beslutet att riva ger nya planeringsförutsättningar för hela området. Det skapar möjlighet till en översyn av helheten: markanvändningen, strukturen och tätheten i stort. Detta kommer att fortsätta utvecklas inom ramen för en stadsbyggnadsprocess.

Sidan uppdaterad: 2017-01-25