Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Delar av juryn och några elever från referensgruppen elever tittar på förslagen.

Delar av juryn och några elever från referensgruppen elever tittar på förslagen.

Arkitekttävlingen

Det vinnande förslaget på hur den ny byggnaden för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola ska se ut har tagits fram genom en arkitekttävling. En jury har utsett förslaget med hjälp av flera olika referensgrupper, till exempel elever och lärare. Juryarbetet pågick under oktober 2015.

En arkitekttävling heter formellt projekttävling. Det är ett väl inarbetat sätt att arbeta inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Det ger möjlighet att få in flera olika förslag på byggnader. Utan tävling går det enbart att få ett förslag från en byrå. Falkenbergs kommun genomför tävlingen tillsammans med Sveriges Arkitekter, som har stor vana vid den här typen av tävling. Här beskrivs hur tävlingen går till. Längre ner kan du läsa om juryn och referensgrupperna.

Prekvalificering

50 arkitektbyråer lämnade in intresseanmälningar. Baserat bland annat på tidigare referensprojekt och idéer kring området, valdes fyra byråer ut.

De fyra förslagen
Utsikt - insikt (vinnaren)Fojab Arkitekter (Malmö)
New NordicJuul Frost Arkitekter (Köpenhamn)
Pärlband av samarbeteHenning Larsen Architects (Köpenhamns)
SkrinetArkitema Architects (Stockholm)

Startmöte

De fyra byråerna bjöds in till Falkenberg 5 juni 2015 för att få veta mer om krav och önskemål kring byggnaden och se området.

Juryns bedömning

22 september 2015 lämnades tävlingsbidragen in. Därefter har en jury, bestående av fem personer från Falkenbergs kommun och två arkitekter från Sveriges arkitekter, arbetat med att ta fram en vinnare. För juryn har förslagen varit anonyma. Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

 • Funktion. Hur väl byggnaden uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband och funktioner. Förslagets förutsättningar för naturliga möten såväl som för att ge plats för studiero. Redovisade samband mellan skolans lokaler, biblioteket, Falkhallen med flera.
 • Flexibilitet. Hur väl tävlingsförslaget uppnår tävlingsprogrammets önskemål om flexibilitet, samutnyttjande av ytor och möjlighet till ändrade funktioner över tid samt att tävlingsprogrammets önskemål om utvecklingsmöjligheter uppnås.
 • Arkitektonisk gestaltning. Hur väl den nya byggnaden utformas och ansluts till Hus 3 på ett arkitektoniskt starkt och medvetet sätt. Hur byggnaden annonserar och symboliserar innehåll och verksamhet i byggnaden.
 • Stadsbild. Hur väl den arkitektoniska helhetslösningen ansluter till omgivningen och bidrar till en attraktiv stadskärna.
 • Stadsliv. Hur väl tävlingsförslaget stärker sambandet mellan stadskärnan och kvarteret Krispeln samt ökar närområdets attraktivitet.
 • Genomförande. Att byggnaden är möjlig att projektera och bygga inom den tidsplan, den budget och de energikrav som anges i tävlingsprogrammet.

Kostnadskalkyler har gjorts på samtliga förslag och juryn har gjort en bedömning av projektets utvecklingsbarhet och genomförbarhet för att nå den eftersträvade kvaliteten inom angiven budget.

Juryn

Juryn var sammansatt enligt nedan:

 • Johan Risholm, Stadsarkitekt
 • Irene Wigroth, Chef Bygg- och projektenheten
 • Veronica Lindhe, Studie och Yrkesvägledare, Falkenbergs gymnasieskola
 • Sven-Åke Bengtsson, Verksamhetens processledare
 • Peter Gerhardson, Biblioteks- och kulturarvschef

samt utsedda av Sveriges Arkitekter:

 • Peter Erséus, Arkitekt
 • Magnus Runesson, arkitekt
 • Sekreterare Katarina O Cofaigh

Referensgrupper

Referensgrupernas uppgift var att ge juryn sina synpunkter med för- och nackdelar med olika förslag. Referensgrupperna utsåg inte någon favorit. Grupperna var:

 • Politisk styrgrupp
 • Plangrupp
 • Personal från gymnasieskola, bibliotek och kulturskola
 • Elever
 • Referensgrupp stadskärna (främst näringslivet)

Allmänheten deltog genom att lämna synpunkter på förslagen genom en enkät.

Vinnaren

Nu när det finns ett vinnande förslag att utgå ifrån kommer kommunen tillsammans med arkitekterna att göra riktiga ritningar. Dessa blir mer detaljerade än tävlingsförslaget. I de kommer också förändringar att göras, så att byggnaden så väl som möjligt ska passa verksamheten i biblioteket, gymnasieskolan och kulturskolan.


Sidan uppdaterad: 2017-01-25