Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Intresseanmälan Ågård och delar av Skrea

Snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur.

I kommunen planeras och byggs nu fibernätet ut av fiberföreningar på landsbygden och Telia i tätorterna.

Området, som visas på kartbilden nedan, i stora drag mellan motorvägen och gamla E6 från Ätran till Laxbutiken, har ett läge som gör det svårt för en fiberförening att agera samtidigt som området inte finns med i det avtal som skrivits mellan Falkenbergs kommun och Telia.

För att ändå kunna erbjuda fiberanslutning avser Telia, med stöd från kommunen, att bygga ut fibernätet i området förutsatt att intresset från de boende i området är tillräckligt stort. 

Med anledning av detta är det viktigt att intresseanmälan görs så snart som möjligt. Det görs via formuläret nedan. Det är önskvärt att intresseanmälan inkommer så snart som möjligt.

OBS. Att ansluta sin fastighet till fibernätet är förknippat med en kostnad. Intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan för fiberanslutning i detta område

Namn- och adressuppgifter *
User informationJag är: *Sidan uppdaterad: 2015-01-09