Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Hamnar

I Falkenbergs kommun finns både en större kommersiell hamn, som löper in i Falkenbergs stad, och några mindre hamnar för småbåtar.

Falkenbergs hamn

Falkenbergs hamn ägs av kommunen men drivs av det privata företaget Falkenbergs Terminal AB. Kommunen arrenderar ut mark och byggnader i hamnen till flera olika aktörer. I hamnen hanteras huvudsakligen sågade trävaror, spannmål, granit och industriråvaror. Hamnen har tillgång till järnvägsspår för godstrafik.

I hamnen finns företaget Falkvarv AB som reparerar fartyg på upp till 150 meters längd. Lantmännen bedriver en omfattande hantering av lantbruksprodukter i hamnens innersta del.

Småbåtshamnar

Glommens hamn var förr en betydande fiskehamn, men fisket har minskat kraftigt på senare år och hamnen är nu främst till för fritidsbåtar. En småbåtshamn finns även i Ätran, på åns södra sida i inloppet och i Lövstaviken, norr om Falkenbergs kommersiella hamn.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20