Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Djup snö i centrum

Så här jobbar vi med vinterväghållning

Det är Skanska som utför kommunens vinterväghållning i centralorten. Utanför centralorten är det de olika vägföreningarna eller trafikverket som ska se till att vinterväghålla vägarna.

I kommunens arbete med vinterväghållning är turordningen uppbyggd i två standardnivåer:

Standardnivå 1

  • På gång- och cykelvägar samt trappor påbörjas röjning vid tre cm snödjup.
  • På huvudgator, industrigator samt centrum påbörjas röjning vid fem cm snödjup.
  • Röjningen på gång- och cykelvägar ska vara klara senast fem timmar efter att det har slutat snöa.
  • Röjningen på gator ska vara klara senast sju timmar efter det har slutat snöa, eller före klockan 07.00 på vardagar och klockan 09.00 på lördagar och söndagar.

Standardnivå 2

  • Övriga delar av gatunätet, såsom bostadsgator, röjs om det kommit mer än tio cm snö.
  • Dessa gator röjs enbart på dagtid under vardagar.

Snövallar

Vid mycket snö kan väghållaren tvingas att använda gångytan för snövallar.
I detta fall behöver inte fastighetsägaren röja gångbanan. Vid plogning kan vallar uppstå framför fastighetsutfarter, detta kan tyvärr inte undvikas.

Halkbekämpning

Olika material används inom kommunen, såsom bergflis, kalkstensflis och sand. Saltinblandad sand kan användas vid punktinsatser under extrem väderlek.
Normalt utförs sandning i samband med snöröjning.

Utöver det sker sandning vid frosthalka och underkylt regn inom tre timmar eller före kl. 07.00 på vardagar. Under lördag och söndag ska sandning vara klar före kl. 09.00. Bostadsgator sandas enbart under vardagar.

Borttagning av sand

Efter vintersäsongen tar vi bort sanden. Detta ska vara klart senast vecka 16 på huvudgator, gång- och cykelvägar och inom centrum. På övriga delar senast vecka 18. Detta gäller om det är snö- och halkfritt före den 31 mars.

Snö från tak och tomt

Om du tar bort snö från din tomt får du inte lägga ut den på gatan. Snö som kommer från tak i tomtgräns får läggas i gatans snövall, om sådan finns.

Skador

Skulle snöröjningen orsaka skada, kontakta Skanskas felanmälan så fort skadan uppstått. Du hittar numret i den gröna rutan.

Sidan uppdaterad: 2017-12-12