Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

På det kommunala vägnätet har du som fastighetsägare ansvar för att gångytan på gångbanan hålls snöfri och halkbekämpas. Gångbanan ska rensas på ca 1 meters bredd. Detta gäller även på angränsande gatumark där det inte finns gångbana.

Klicka på bilden för förstoring

Vid mycket snö kan snöröjaren tvingas använda gångytan för snövallen. I så fall befrias du som fastighetsägare från ansvaret. Vid plogning kan vallar uppstå framför infarter. Detta kan tyvärr inte undvikas.

Observera att snö från tomten inte får läggas ut i gatan. Snö från tak i tomtgräns får läggas i gatans snövall. Om vallen är borta får taksnö inte läggas ut på gatan.

Sidan uppdaterad: 2016-09-15