Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Gator och vägar

Gatu-och trafikenheten ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor.

Vi arbetar kontinuerligt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Det innebär bland annat att vi bygger om farliga korsningar, bygger fler cykelbanor och att vi tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

På underliggande sidor hittar du information om gatudrift och felanmälan, tillstånd för att gräva och schakta, vinterväghållning, vägsamfälligheter och vägföreningar.

Sidan uppdaterad: 2017-03-15